Pre dobrovoľníkov

Hľadáte na preteky HERO RACE dobrovoľníkov?

Áno, každá pomocná ruka sa zíde.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Osoba nad 18 rokov, ktorá je zodpovedná, bude sa riadiť pokynmi organizátora, užije si atmosféru pretekov.

V čom nám môže dobrovoľník pomôcť?

Pomoc pri registrácii pretekárov, dozor nad prekonávaním prekážok, odovzdávanie cien, usmerňovanie pretekárov i bežných návštevníkov, stavba trate.

Čo dostane dobrovoľník za odmenu?

Každý dobrovoľník dostane tričko HERO RACE, občerstvenie a dobrý pocit. Navyše si môže bezplatne zabehnúť ktorýkoľvek pretek.

Ako sa prihlásiť za dobrovoľníka?

Ak to myslíš vážne, napíš nám na info@herorace.sk. Napíš nám pár viet o sebe, napr. prečo chceš byť dobrovoľníkom na pretekoch HERO RACE, či máš skúsenosť z iných podujatí, atď.